AWATIÑAS - JICHHAPI JICHHAPINEXA


1.- Jichhapi JIchhanexa (huaylo aymara) 
2.- Crema de amor ( caporal ) 
3.- Senderos Andinos (aire de cueca ) 
4.- Inti wawa ( italaque ) 
5.- Paloma Volverás ( Toba ) 
6.- Nevando Chacaltaya Bolivia ( Morenada) 
7.- Flor aimarita ( San Juanito) 
8.- Tomando té (Taquirari) 
9.- Altipampa (huayño ) 
10.- Chiriguano (Marcha) 
11.- Titi ( lichimayu) 
12.- Paca Jake ( Suri sicuri) 
13.- Jacha chuculaya ( tarqueada) 
14.- Sariri ( waca tinki) 
15.- Q' amasampi (Sicuriada)
0 comentarios: